Analysts Coverage

INSTITUTION ANALYST
Alpha Finance Ioannis Noikokyrakis
AXIA Ventures Group Konstantinos Zouzoulas
Beta Securities Manos Chatzidakis
Citigroup Ephrem Ravi
Data Based Analysis Mike Betts
Εurobank Equities Nikos Athanasoulias
Euroxx Alex Boulougouris
Kepler Cheuvreux Auguste Deryckx
NBG Securities Vassilis Karnapatis
ODDO BHF Sven Edelfet
Optima Bank Nestoras Κatsios
Pantelakis Securities Paris Mantzavras
Piraeus Securities Iakovos Kourtesis
ResearchGreece Dimitris Giannoulis
WOOD & CO Team Coverage