Αναλυτές

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
Alpha Finance Ιωάννης Νοικοκυράκης
AXIA Ventures Group Κωνσταντίνος Ζούζουλας
Berenberg Harry Goad
Citigroup Ephrem Ravi
Data Based Analysis Mike Betts
Εurobank Equities Νίκος Αθανασούλιας
Euroxx Αλέξανδρος Μπουλουγούρης
Kepler Cheuvreux Auguste Deryckx
NBG Securities Βασίλης Καρναπάτης
ODDO BHF Sven Edelfet
Optima Bank Νέστορας Κάτσιος
Pantelakis Securities Πάρης Μαντζαβράς
Piraeus Securities Ιάκωβος Κουρτέσης