Αναλυτές

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
Alpha Finance Ιωάννης Νοικοκυράκης
AXIA Ventures Group Κωνσταντίνος Ζούζουλας
Berenberg Harry Goad
Citigroup Ephrem Ravi
Data Based Analysis Mike Betts
Euroxx Securities Βαγγέλης Καρανίκας
ODDO BHF Sven Edelfet
Optima Bank Νέστορας Κάτσιος
Pantelakis Securities Πάρης Μαντζαβράς
Piraeus Securities Ιάκωβος Κουρτέσης
Wood & Company Αλέξανδρος Μπουλουγούρης