Επενδυτές Ομολογιών

ΚΩΔΙΚΟΣ (ISIN) ΝΟΜΙΣΜΑ ΧΩΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΩΤΑΤΗ
ΤΙΜΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ S&P
ΕΚΔΟΤΗΣ
XS2731293168 ΕΥΡΩ (€) Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 150.000.000 100.000 4,25% 6 ΜΗΝΕΣ 13/06/2029 -  TGF plc
XS2199268470 ΕΥΡΩ (€) Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 250.000.000 100.000 2,75% 6 ΜΗΝΕΣ 09/07/2027 BB TGF plc
XS1716212243 ΕΥΡΩ (€) Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 350.000.000 100.000 2,375% 6 ΜΗΝΕΣ 16/11/2024 BB TGF plc