Ρυθμιστικές/Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

28-5-2024 Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
24-5-2024 Δημοσίευση γνωστοποίησης μεταβολής σημαντικών συμμετοχών
21-5-2024 Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
13-5-2024 Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
9-5-2024 Πρόθεση εισαγωγής της Titan America σε χρηματιστήριο στις ΗΠΑ
8-5-2024 Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
8-5-2024 Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024
30-4-2024 Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Page 1 of 32

Η Titan Cement International SA κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου Τιτάν το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Δείτε τα αρχεία των Ρυθμιστικών/Χρηματιστηριακών Ανακοινώσεων της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ.

6-9-2019 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – Αίτηση διαγραφής μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών 23-8-2019 Ανακοινώσεις ΜSCI, FTSE Russell και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την ένταξη σε δείκτες των μετοχών της TITAN Cement International SA και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 23-8-2019 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής N. 3556/2007 23-8-2019 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής N. 3556/2007 2-8-2019 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 31-7-2019 ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2019 29-7-2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 23-7-2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 22-7-2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 22-7-2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 22-7-2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 22-7-2019 Titan Cement International SA – Η διαπραγμάτευση των μετοχών της TITAN Cement International SA στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2019 19-7-2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 19-7-2019 Titan Cement International SA – Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος στην ΕΚ για την άσκηση του δικαιώματος εξόδου 18-7-2019 Titan Cement International SA - Αποτελέσματα Δημόσιας Πρότασης 18-7-2019 Δελτίο Τύπου Ομίλου ΤΙΤΑΝ - Επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης 17-7-2019 Αγορά ιδίων μετοχών 16-7-2019 Αγορά ιδίων μετοχών 12-7-2019 Αγορά ιδίων μετοχών 11-7-2019 Αγορά ιδίων μετοχών
1 2 3 4 5

Page 1 of 64