Μετοχικό Κεφάλαιο

To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €1.159.347.807,86 και διαιρείται σε 82,447,868 μετοχές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο άπαξ ή περισσότερες φορές, μέχρις ανώτατου ποσού ύψους € 1.106.211.679,40, σύμφωνα με την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 13 Μαΐου 2019.Εταρικές Πράξεις

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για μέγιστη εμπειρία περιήγησης.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES