Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan Cement International S.A. θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου (ξενοδοχείο Hilton Nicosia), την Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024, στις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδας και Κύπρου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί, να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, πρέπει να ακολουθήσει τις πρακτικές οδηγίες που θα βρει κατωτέρω.

Η Titan Cement International S.A. κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Τα αρχεία των Γενικών Συνελεύσεων της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ ακολουθούν παρακάτω.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ