Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και συνέρχεται στη Λευκωσία της Κύπρου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημόσια πρόσκληση, η οποία αναρτάται σε αυτόν το ιστότοπο. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, η TITAN Cement International παρουσιάζει προς τους μετόχους τα ετήσια αποτελέσματα και τις σημαντικότερες οικονομικές και λειτουργικές εξελίξεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα. Επίσης, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι καλούνται να ψηφίσουν επί διαφόρων αποφάσεων. Τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνονται τακτικά στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για μέγιστη εμπειρία περιήγησης.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES