Διανομές στους μετόχους

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος €0,85 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρίας την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024, στις 12 μ.μ. (CEST) (ημερομηνία καταγραφής - record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 μέσω των χειριστών των μετόχων, των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ
2023 0,85 25 Ιουνίου 2024 03 Ιουλίου 2024 Μέρισμα
2022 0,60 28 Ιουνίου 2023 05 Ιουλίου 2023 Μέρισμα
2021 0,50 27 Απριλίου 2022 05 Ιουλίου 2022 Eπιστροφή Kεφαλαίου
2020 0,40 28 Απριλίου 2021 02 Ιουλίου 2021 Eπιστροφή Kεφαλαίου
2019 0,20 13 Μαΐου 2020 07 Ιουλίου 2020 Eπιστροφή Kεφαλαίου

Η Titan Cement International SA κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου Τιτάν τo 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Δείτε το αρχείο της διανομής μερίσματος της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

2018: Διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2017: Διανομή μερίσματος ύψους €0,05 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και επιστροφή κεφαλαίου €0,50 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2016: Διανομή μερίσματος ύψους €0,10 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και επιστροφή κεφαλαίου €1,00 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2014: Διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και διανομή ειδικών αποθεματικών από προηγούμενες χρήσεις €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2013: Διανομή έκτακτων αποθεματικών ύψους €0,10 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2010: Διανομή μερίσματος ύψους €0,0776 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και διανομή ειδικών αποθεματικών €0,1063 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)