26/7/2018

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2018

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε μείωση πωλήσεων αλλά βελτίωση κερδών το 1ο εξάμηνο 2018. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €712,5 εκ., παρουσιάζοντας κάμψη κατά €61,3 εκ. (8%), εκ των οποίων €57,2 εκ. λόγω εξασθένισης ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €122,2 εκ. χαμηλότερα κατά 14%. Η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, επηρέασαν αρνητικά τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, κατά €10 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2017 και ανήλθαν σε €24,8 εκ., από €13,9 εκ. κέρδη το 1ο εξάμηνο του 2017.

Η αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ παρέμεινε η σημαντικότερη πηγή κερδοφορίας του Ομίλου, μολονότι ο συνδυασμός ιδιαίτερα βροχερού καιρού και παρατεταμένης συντήρησης παραγωγικών μονάδων δεν επέτρεψε τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά το Α’ εξάμηνο του 2018. Στον αντίποδα, δύσκολες παρέμειναν οι συνθήκες στην Ελλάδα, όπου οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν μείωση.

Το 2ο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5% και ανήλθε σε €390 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €78,7 εκ., χαμηλότερα κατά 13,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €23,9 εκ., κατά 34% υψηλότερα έναντι του 2ου τριμήνου του 2017.

 εκ.2ο τρίμηνο
2018
2ο τρίμηνο
2017
%
μεταβολής
Α' Εξάμηνο
2018
Α' Εξάμηνο
2017
%
μεταβολής
Κύκλος εργασιών 390,0 412,0 -5,3% 712,5 773,8 -7,9%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 78,7 91,0 -13,5% 122,2 142,1 -14%
Κέρδη προ φόρων 32,6 32,4 +0,7% 35,2 31,7 +11,1%
Καθαρά κέρδη* 23,9 17,8 +34,2% 24,8 13,9 +78,3%

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ η ζήτηση τσιμέντου στην αγορά συνεχίστηκε ανοδικά, γεγονός που ευνόησε και την εξέλιξη των τιμών. Ανασταλτικό ρόλο είχε ο ιδιαίτερα βροχερός καιρός το 1ο εξάμηνο του 2018 στις ανατολικές πολιτείες και οι προκλήσεις σε θέματα παραγωγής που χρειάστηκαν διαχείριση στη Φλόριντα και που οδήγησαν σε αύξηση των εισαγωγών από τον σταθμό μας στην Tampa προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, αλλά με μειωμένα περιθώρια κέρδους. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου. Το 1ο εξάμηνο του 2018, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ ήταν σταθερός σε δολάρια όμως παρουσίασε πτώση 9% σε ευρώ και ανήλθε σε €414,3 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε €80,2 εκ., ενώ σε δολάρια η πτώση ήταν μόνο 3,7%.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν αντικατοπτρίζοντας την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής και την υποτονική ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Αύξηση της ζήτησης παρατηρήθηκε για την κατασκευή και επεκτάσεις ξενοδοχειακών μονάδων, που ωστόσο αποτελεί μικρό μέρος της συνολικής αγοράς. Οι εξαγωγές τσιμέντου συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς καταγράφοντας μικρή βελτίωση περιθωρίων σε δολάρια, η οποία εξανεμίστηκε με την μετατροπή σε ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του 2018 μειώθηκε κατά 11% και ανήλθε σε €114,6 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν από €13,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε €5,2 εκ. το 2018.

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσαν ανάκαμψη μετά από ένα δύσκολο, λόγω καιρού, ξεκίνημα του έτους. Οι επιδόσεις ήταν σταθερές στο σύνολο, καθώς η ανάπτυξη των αγορών ανατολικά και βόρεια αντιστάθμισε την πτώση της ζήτησης στα νότια/νοτιοδυτικά Βαλκάνια. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €103,1 εκ. καταγράφοντας πτώση 4,5% και τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα €23,9 εκ.

Στην Αίγυπτο οι τιμές βελτιώθηκαν στην αρχή του έτους, σε σύγκριση με τα ιδιαίτερα χαμηλά προ ενός έτους επίπεδα. Η κατανάλωση τσιμέντου εκτιμάται ότι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 1ο εξάμηνο του 2017, η είσοδος όμως νέου παραγωγικού δυναμικού ενέτεινε τον ανταγωνισμό στην αγορά κατά το δεύτερο τρίμηνο, όπως ήταν αναμενόμενο. Η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα, περιορίζοντας τη βελτίωση των μεγεθών σε ευρώ. Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο έμεινε σταθερός στα €80,6 εκ., ενώ σημείωσε 12,4% αύξηση σε τοπικό νόμισμα. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €12,8 εκ. καταγράφοντας αύξηση 3,5% σε ευρώ και αύξηση 17,7% σε τοπικό νόμισμα.

Στην Τουρκία η ανησυχία για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει και τον κλάδο κατασκευών. Τα αποτελέσματα της Adocim παρέμειναν κοντά στα περσινά επίπεδα, παρά τη διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 26% έναντι του ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2018.

Τέλος, στη Βραζιλία οι δείκτες της αγοράς είναι ενθαρρυντικοί, παρά τις επιπτώσεις από την εθνική απεργία των μεταφορέων τον Μάιο που καθήλωσε τις πωλήσεις και ανέκοψε την έως τότε πορεία της αγοράς. Το αποτελέσματα της Apodi παρουσίασαν βελτίωση, περιορίζοντας τις ζημιές που αναλογούν στον Τιτάνα σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2017.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €55 εκ., ήταν κατά €17 εκ. χαμηλότερες από το 1ο εξάμηνο του 2017. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €29 εκ., υψηλότερες κατά €12 εκ. σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2017, επωφελούμενες από τις μειωμένες επενδυτικές δαπάνες και τον περιορισμό των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2018 διαμορφώθηκε στα €751 εκ., χαμηλότερος κατά €36 εκ. έναντι της 30.06.2017 και αυξημένος κατά €28 εκ. έναντι του δανεισμού στις 31.12.2017.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Στις ΗΠΑ οι τάσεις παραμένουν ευνοϊκές για τον κλάδο κατασκευών, με εκτιμήσεις για αυξανόμενη ζήτηση το 2ο εξάμηνο του 2018, εφόσον επικρατήσουν ομαλές καιρικές συνθήκες, αλλά και μεσοπρόθεσμα. Ο Τιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση. Επιπλέον, θετική επίδραση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα έχει η φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε πρόσφατα.

Στην Ελλάδα καθυστερεί η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων που θα επαναδραστηριοποιήσει τον κλάδο κατασκευών, ενώ παράλληλα και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς, για μία ακόμα χρονιά, η παραγωγή τσιμέντου θα διοχετευτεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε εξαγωγές.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπάρχουν προσδοκίες για πιο μακροπρόθεσμη ήπια ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών. Τα εργοστάσια του Ομίλου λειτουργούν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους και χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους με επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των τοπικών κοινωνιών.

Στην Αίγυπτο ενώ ο κλάδος επωφελήθηκε από τη σταθερότητα της ζήτησης και την αύξηση των τιμών το 1ο εξάμηνο, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Η έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου τσιμέντου 12 εκ. τόνων ιδιοκτησίας του Αιγυπτιακού στρατού αυξάνει την ήδη υπερβάλλουσα προσφορά, συμπιέζοντας τους συντελεστές λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων. Πέραν αυτού, η επιβολή σημαντικών αυξήσεων στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον εισφορών επί του παραγόμενου τσιμέντου από 1ης Ιουλίου, καθιστούν επιτακτική τη διαμόρφωση των τιμών σε υψηλότερα επίπεδα, κάτι όμως που δεν φαίνεται εύκολα επιτεύξιμο βραχυπρόθεσμα λόγω των προκλήσεων στην αγορά.

Στην Τουρκία, η δυσμενής εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών (πληθωρισμός, επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία) σε συνδυασμό με την πίεση στο τραπεζικό σύστημα εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν έντονα τον κατασκευαστικό κλάδο και τις επιδόσεις της Adocim, η οποία είναι προετοιμασμένη ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις.

Στη Βραζιλία, η θετική πορεία της οικονομίας αυξάνει τις προσδοκίες για νέο κύκλο ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 12,5% στα €109,7 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €4,1 εκ. από €12,2 εκ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες ύψους €8,9 εκ. έναντι ζημιών €8,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Την 1η Ιουνίου 2018, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €4.231.626 ήτοι €0,05 ανά μετοχή, και επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού €42.316.264 ήτοι €0,50 ανά μετοχή. Επίσης, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €80.400.901 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €2,50 σε €3,45.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α

6M 2018 Εταιρική Παρουσίαση

26.07.2018