2/11/2017

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 9M 2017

Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε το εννεάμηνο του 2017 μικρή αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, κυρίως λόγω της ανόδου στην αγορά των ΗΠΑ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.144,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 4,6% και ανήλθαν σε €214,5 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €33,1 εκ. έναντι €121,9 εκ. το εννεάμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2016, είχαν ενισχυθεί κατά €89,6 εκ. από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά από δύο έκτακτα γεγονότα, τον τυφώνα Ίρμα στην Αμερική και το κόστος αναδιάρθρωσης με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού στην Αίγυπτο. Ως αποτέλεσμα, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 7,4%, και ανήλθε σε €370,7 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 15,3% φθάνοντας τα €72,4 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα €19,2 εκ., έναντι €112,7 εκ. το 3ο τρίμηνο του 2016.

€ m.3o τρίμηνο 20173o τρίμηνο 2016% μεταβολήςΕννιάμηνο 2017Εννιάμηνο 2016% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 370,7 400,4 (7,4%) 1.144,5 1.124,2 1,8%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 72,4 85,5 (15,3%) 214,5 205,0 4,6%
Κέρδη προ φόεων 27,4 32,5 (15,8%) 59,1 39,9 48,1%
Καθαρά Κέρδη* 19,2 112,7 (83,0%) 33,1 121,9 (72,9%)
Κέρδη ανά μετοχή -βασικά (σε €) 0,238 1,378   0,410 1,491  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ η άνοδος της αγοράς συνεχίζεται παρά τις πρόσκαιρες επιπτώσεις από τον τυφώνα Ίρμα που έπληξε την πολιτεία της Φλόριντα τον Σεπτέμβριο 2017. Οι ευνοϊκές τάσεις της ζήτησης επέτρεψαν τη βελτίωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων. Καθοριστικό όμως ρόλο στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων έπαιξε και το εκτενές πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποίησε ο Όμιλος τα τελευταία 3 χρόνια, επιτρέποντας την επέκταση των δραστηριοτήτων του σε σκυρόδεμα, αδρανή και ιπτάμενη τέφρα καθώς και τη μείωση του κόστους.
Για το τρίτο τρίμηνο τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ίδιο επίπεδο με το 2016 σε ευρώ, παρά τις έκτακτες καιρικές συνθήκες που οδήγησαν σε εκτιμώμενη απώλεια EBITDA $8 εκ. Συνολικά το εννεάμηνο 2017 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο 14% και ανήλθε σε €667,2 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 42% και ανήλθαν σε €138,8 εκ.

Στην Ελλάδα η οικοδομική δραστηριότητα αποδυναμώθηκε περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση ορισμένων μεγάλων έργων στο πρώτο εξάμηνο. Οι εξαγωγές συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς, όμως η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου που είναι το νόμισμα πολλών συμφωνιών διεθνούς εμπορίου, καθώς και η μεγάλη αύξηση τιμών που παρουσίασαν τα καύσιμα, επηρέασαν τα περιθώρια κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το εννεάμηνο 2017 μειώθηκε κατά 3% και ανήλθε σε €189,9 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 27% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2016 και ανήλθαν σε €20,4 εκ.

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η ζήτηση διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση του συνολικού όγκου πωλήσεων, η αύξηση των τιμών καυσίμων επηρέασε τα λειτουργικά περιθώρια. Ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο 2017 παρουσίασε βελτίωση 10,5% και ανήλθε σε €173,2 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 4% σε €44,2 εκ.

Στην Αίγυπτο, η αγορά παρέμεινε ιδιαίτερα δύσκολη μετά τη μεγάλη υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας που έγινε το 2016. Η ζήτηση δομικών υλικών το 2017 κινείται σε επίπεδα περίπου 8% χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές πώλησης σημείωσαν βελτίωση σε τοπικό νόμισμα αλλά μεγάλη μείωση σε ευρώ και, προς το παρόν, δεν αντισταθμίζουν την αύξηση του κόστους από την υποτίμηση. Επιπλέον, το έκτακτο κόστος αναδιάρθρωσης μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου που προσφέρθηκε το 3ο τρίμηνο επιβάρυνε τα λειτουργικά κέρδη κατά €6,3 εκ.
Συνολικά, το εννεάμηνο 2017 ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσίασε μείωση 39%, φθάνοντας τα €114,3 εκ. ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 66% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2016 και ανήλθαν σε €11,1 εκ.

Όσον αφορά τις κοινοπραξίες του Ομίλου, στη Βραζιλία η πορεία της ζήτησης το 2017 παρέμεινε αδύναμη, με επιβράδυνση όμως της πτώσης και μικρή άνοδο των τιμών το 3ο τρίμηνο, πιθανώς λόγω της βελτίωσης που κατέγραψαν κύριοι οικονομικοί δείκτες (ΑΕΠ, ιδιωτική κατανάλωση, πληθωρισμός κ.α.).
Στην Τουρκία η ζήτηση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο η λειτουργία δύο νέων εργοστασίων στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται η Adocim οδήγησε σε μείωση του όγκου πωλήσεων. Συγχρόνως η διολίσθηση της τουρκικής λίρας επηρέασε περαιτέρω την κερδοφορία της κοινοπραξίας.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το εννεάμηνο του 2017, ανήλθαν σε €90 εκ., ήταν κατά €6 εκ. χαμηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2016 και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούσαν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2017 ανήλθε σε €758 εκ., χαμηλότερος κατά €29 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2ου τριμήνου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017

Για το υπόλοιπο του 2017 αναμένεται οι τάσεις για τον Όμιλο να παραμείνουν συνολικά θετικές, κυρίως χάρις στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με την αμερικανική ένωση τσιμεντοβιομηχανιών (PCA). Συγκεκριμένα για την περίοδο 2017 – 2021 το PCA προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης 6,3% στη Φλόριντα και 4,5% συνολικά στις πολιτείες Βιρτζίνια, Βόρεια και Νότια Καρολίνα. Η αύξηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος, επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επιδόσεις.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση φέτος θα κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα του 2016, καθώς μετά την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, τα επόμενα έργα υποδομών παραμένουν σε στάδιο σχεδιασμού, χωρίς να υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών. Παράλληλα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρά την εμφάνιση ορισμένων έργων τουριστικού χαρακτήρα. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2017 θα διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο Όμιλος, εκτιμάται ότι η αυξημένη ζήτηση στον κλάδο κατασκευών που παρατηρήθηκε στο εννεάμηνο θα διατηρηθεί για το σύνολο του έτους, δημιουργώντας προσδοκίες για ήπια βελτίωση της αγοράς στο άμεσο μέλλον, υπό την προϋπόθεση να συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη που καταγράφεται στην περιοχή.

Στην Αίγυπτο, δε διαφαίνεται βραχυπρόθεσμα προοπτική ουσιαστικής βελτίωσης. Η αγορά παραμένει επηρεασμένη από τη μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος και την υπερβάλλουσα προσφορά έναντι της μειωμένης ζήτησης. Η ήδη υπάρχουσα ανισορροπία αναμένεται να οξυνθεί με την επικείμενη είσοδο νέου παραγωγικού δυναμικού στην αγορά τους επόμενους μήνες. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχοντας ολοκληρώσει τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά καύσιμα και έχοντας περιορίσει σημαντικά τον αριθμό εργαζομένων, έχει βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και έχει εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστούν οι στοχευμένες προσπάθειες για περαιτέρω μείωση του κόστους, αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και βελτίωση των τιμών πώλησης.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα στηριζόμενη στη συνέχιση μεγάλων δημοσίων έργων.

Στη Βραζιλία, η βελτίωση μακρο-οικονομικών δεικτών λειτουργεί ενθαρρυντικά για την εξέλιξη του κλάδου κατασκευών και δημιουργεί προσδοκίες για αρχή του κύκλου ανάκαμψης εντός του επόμενου έτους.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το εννεάμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 6,8% στα €181,0 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 32,7% και ανήλθαν σε €17,3 εκ. έναντι €25,7 εκ. το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο. Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες ύψους €11 εκ. έναντι κερδών €16,4 εκ. το εννεάμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι στα καθαρά κέρδη του 2016 είχαν συμπεριληφθεί €20,6 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α