30/7/2015

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2015

Το 1o εξάμηνο του 2015 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ανοδική πορεία πωλήσεων και κερδοφορίας, κυρίως χάρη στην αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €672,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 19,9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 18,3% και ανήλθαν σε €105,3 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €24,2 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €2,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων έγινε πιο εμφανής το 2ο τρίμηνο του έτους, μετά από την αρνητική επίδραση των καιρικών συνθηκών στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,8% και ανήλθε σε €389 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 40,2% φθάνοντας τα €82,1 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα €17,6 εκ., έναντι €13,9 εκ. το 2ο τρίμηνο του 2014.

€ εκ.3o τρ. 20153o τρ. 2014% μεταβολήςΕννιάμηνο 2015Εννιάμηνο 2014% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 356,7 304,7 17,1% 1.029,5 865,8 18,9%
Λειτουργικά κέρδη 59,9 57,7 3,8% 165,2

146,7

12,6%
Κέρδη προ φόρων 11,3 40,7 -72,2% 42,2 47,4 -10,9%
Καθαρά κέρδη * 12,0 27,6 -56,6% 36,2 30,5 18,6%
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα η κατανάλωση δομικών υλικών το 1ο εξάμηνο του έτους προήλθε κυρίως από τα δημόσια έργα, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική. Σημειώνεται ότι ο όγκος πωλήσεων τσιμέντου στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 7% των πωλήσεων του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους παραγωγής, καθώς και από τα υψηλά επίπεδα εξαγωγών. Τα έσοδα από εξαγωγές ευνοήθηκαν και από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 4,2% και ανήλθε σε €146,7 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €28 εκ., από €16 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Στις ΗΠΑ συνεχίστηκε η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών. Η συνεπαγόμενη αύξηση της ζήτησης για δομικά υλικά, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες επενδύσεις του Ομίλου στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του και την ενδυνάμωση του δολαρίου, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων. Συνολικά, το 1ο εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 42,5% και ανήλθε σε €313,7 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €42,1 εκ., έναντι €18,3 εκ. πέρυσι.
Η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναπλήρωσε στο δεύτερο τρίμηνο ένα μέρος του χαμένου εδάφους του πρώτου τριμήνου που οφειλόταν στο δριμύ χειμώνα, αλλά γενικά η ζήτηση παρέμεινε αδύναμη. Έτσι, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσίασε κάμψη 8,5% και ανήλθε σε €90,9 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν σε €25,2 εκ., εμφανίζοντας μείωση 16,6%.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου παρουσίασε μικρή αύξηση. Ο συντελεστής λειτουργίας των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων σημείωσε βελτίωση σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του 2ου εξαμήνου του 2014, χάρη στη λειτουργία με στερεά καύσιμα της μίας γραμμής παραγωγής του εργοστασίου του Beni Suef. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες διακοπές στην προμήθεια καυσίμων στις υπόλοιπες γραμμές παραγωγής των εργοστασίων σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος ενέργειας περιόρισε τα περιθώρια κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 20,6% στα €121,6 εκ. ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν σε €10 εκ. από €24,6 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Στην Τουρκία το πρώτο εξάμηνο του 2015, τα αποτελέσματα της Adocim (η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ) ήταν σχεδόν αντίστοιχα του περασμένου έτους.
Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν σε €82 εκ., σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών και κατά €53 εκ. υψηλότερες της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε επενδύσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και για την διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας στην Αίγυπτο.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε στα €630 εκ., υψηλότερος κατά €89 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2014, αντικατοπτρίζοντας τον υπερδιπλασιασμό των επενδύσεων το τρέχον έτος, την εξαγορά μειοψηφικής συμμετοχής στην Antea στην Αλβανία, τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης στις αγορές που παρουσιάζουν ανάπτυξη καθώς και τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Στις 29 Ιουνίου 2015 ο οίκος Standard and Poor’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου ως «ΒΒ» και παράλληλα αναβάθμισε τις προοπτικές του από «σταθερές» σε «θετικές».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Η εφαρμογή της μακροχρόνιας στρατηγικής του Τιτάνα για γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, δίνει τη δυνατότητα σήμερα στον Όμιλο να βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Η διεθνής σημερινή παρουσία του Τιτάνα δημιουργεί προσδοκίες για βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων το 2015, με κύριο άξονα τις ΗΠΑ.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ συνεχίζεται, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης και τα εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανερχόμενη ζήτηση, ο Όμιλος προχωρά σε επενδύσεις που αφορούν στην επέκταση δραστηριοτήτων και στη βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών του εγκαταστάσεων.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται πως θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, βασιζόμενη σε έργα τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο Όμιλος υλοποιεί τα σχέδια σταδιακής ανάκτησης της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων του, μέσω επενδύσεων για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα. Η εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας θα δώσει στον Όμιλο τη δυνατότητα να επωφεληθεί της ανερχόμενης ζήτησης.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα παραμείνει υποτονική, ενδεχομένως σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του περασμένου έτους. Η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα σημειώσει περαιτέρω σημαντική κάμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, από το χαμηλό επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο. Η οξεία έλλειψη ρευστότητας, η οποία κορυφώθηκε με το προσωρινό κλείσιμο των τραπεζών, επηρεάζει τόσο τα δημόσια έργα όσο και την ιδιωτική κατανάλωση. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται, ο Όμιλος έχει λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων του στην Ελλάδα, των οποίων η παραγωγή διοχετεύεται προς το παρόν σχεδόν αποκλειστικά σε εξαγωγικούς προορισμούς.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το πρώτο εξάμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 8,4% στα €145 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €22 εκ. έναντι €12 εκ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου ανήλθαν σε €1,6 εκ. έναντι €8,2 εκ. καθαρών κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2014, τα οποία τότε είχαν ενισχυθεί από την είσπραξη μερισμάτων €20 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2014 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 14,2 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.


30.07.2015
Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 6M 2015.