29/8/2012

Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2012

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το Α’ Εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε €548 εκ., σημειώνοντας  μείωση 2% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 21% και έφθασαν τα €112 εκ. Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους έφθασαν τα €8 εκ., μειωμένα κατά 65% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ενώ τα αποτελέσματα κατά το Α’ τρίμηνο επηρεάστηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το Β’ τρίμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε στα €322 εκατ. Η πρώτη, μετά από 6 τρίμηνα, βελτίωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στη διαφαινόμενη αρχή ανάκαμψης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών από την Ελλάδα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), κατά το Β’ τρίμηνο, μειώθηκαν κατά 17% στα €78 εκατ. Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα €28 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το 2011. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του 2011 είχαν ενισχυθεί κατά €25 εκατ. λόγω της αναγνώρισης απαίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς κατανάλωσης αργίλου στην Αίγυπτο. Τα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, παρά τη συνεχιζόμενη κατάρρευση της ελληνικής αγοράς και την ουσιαστικά μηδενική ακόμη συνεισφορά από τις ΗΠΑ, οφείλονται στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η υποχώρηση του ευρώ έναντι των τοπικών νομισμάτων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος είχε περιορισμένη θετική επίδραση ύψους €2 εκατ. στα λειτουργικά αποτελέσματα. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών του Α’ εξαμήνου θα είχε μειωθεί κατά 5% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 23%. Οι θετικές συναλλαγματικές διαφορές από την υποχώρηση του ευρώ συνεισέφεραν επίσης στην ουσιαστική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε σχέση με το 2011.

€ εκ.2o τρ. 20122o τρ. 2011% μεταβολήςΑ' Εξάμηνο 2012Α' Εξάμηνο 2011% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 322,5 304,1 6,1% 547,9 557,0 (1,6%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 77,7 94,0 (17,4%) 112,1 142,5 (21,3%)
Κέρδη προ φόρων 47,1 43,4 8,4% 29,5 37,7 (21,8%)
Καθαρά κέρδη * 27,8 28,0 (0,9%) 8,3 24,1 (65,3%)

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση για τα προϊόντα μας συνεχίζει να μειώνεται με ρυθμό της τάξεως του 40%. Η κατανάλωση τσιμέντου για το σύνολο του έτους αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 25% της προ 5ετίας ζήτησης. Η τελευταία φορά που η κατανάλωση βρέθηκε στα επίπεδα αυτά ήταν το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τιτάνα στον Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε μείωση το Α’ Εξάμηνο 2012 κατά 18% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και ανήλθε στα €119 εκατ. Στη συγκράτηση της πτώσης του κύκλου εργασιών συνεισέφερε η σημαντική αύξηση των εξαγωγών. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε €28 εκατ., εμφανίζοντας επουσιώδη αλλαγή σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2011. Θετική συνεισφορά στη διατήρηση των αποτελεσμάτων είχε το διετές πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του Ομίλου και η έγκαιρη προσπάθεια μείωσης του σταθερού κόστους, σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγής.

Στις ΗΠΑ, η κατασκευαστική δραστηριότητα παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, από την πολύ χαμηλή βάση όπου έχει βρεθεί λόγω της παρατεταμένης ύφεσης. Το Α΄ Εξάμηνο του 2012 η κατανάλωση τσιμέντου παρουσίασε συνεχή αύξηση σε σύγκριση με το 2011. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στη θυγατρική του Ομίλου TITAN America να βελτιώσει κάπως τα αποτελέσματά της, αν και ο βαθμός εκμετάλλευσης  της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων παραμένει ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, η εταιρία του Ομίλου Separation Technologies LLC (ST), η οποία έχει κύριο αντικείμενο την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία σημειώνοντας άνοδο πωλήσεων. Επιπλέον, η ST έκανε τα πρώτα βήματα επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο διαχωρισμό άλλων βιομηχανικών ορυκτών, εκμεταλλευόμενη την πρωτοπόρο τεχνολογία της, για να εισέλθει σε νέες υποσχόμενες αγορές. Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στις ΗΠΑ έφτασε τα €176 εκατ., το Α’ Εξάμηνο του 2012 αυξανόμενος κατά 16% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφτασαν τα €4 εκατ.  σε σύγκριση με €4 εκατ. λειτουργικές ζημίες την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ζήτηση για δομικά υλικά δεν ανέκαμψε το δεύτερο τρίμηνο όσο αναμενόταν, μετά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις αρχές του έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης των οικονομιών των χωρών της περιοχής, καθώς αυτός είναι στενά συνδεδεμένος με τις εξελίξεις στις χώρες της ζώνης του ευρώ.  Τον Ιούνιο 2012, ο ΤΙΤΑΝΑΣ επέκτεινε τη στρατηγική συμμαχία του με την IFC (International Finance Corporation) στα Βαλκάνια, η οποία απέκτησε συμμετοχή 11,5% στις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Π.Γ.Δ.Μ., τη Σερβία και το Κόσοβο έναντι €50 εκατ. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στην Νοτιανατολική Ευρώπη το Α’ Εξάμηνο του 2012 μειώθηκε κατά 6% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2011 στα €101 εκατ., ενώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν μείωση κατά 28% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο φθάνοντας τα €31 εκατ.

Στην Αίγυπτο, ο τομέας των κατασκευών συνέχισε να διατηρεί τη δυναμικότητά του. Η ζήτηση για δομικά υλικά παρουσίασε άνοδο, διευκολύνοντας την απορρόφηση του δυναμικού των νέων μονάδων παραγωγής τσιμέντου που έχουν τεθεί σε λειτουργία. Στην Τουρκία, η εγχώρια ζήτηση ανέκαμψε το  Β’ Τρίμηνο, ενώ συγχρόνως αύξηση παρουσίασαν και οι εξαγωγές. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο το Α’ Εξάμηνο του 2012 μειώθηκε κατά 1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και έφτασε τα €152 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 37% φτάνοντας τα €48 εκατ.. Σημειώνεται, ότι τα λειτουργικά κέρδη του τομέα το Α’ εξάμηνο του 2011 ήταν ενισχυμένα με το ποσό των €25 εκατ., λόγω της αναγνώρισης απαίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς κατανάλωσης αργίλου στην Αίγυπτο.

Συνεπής στη δέσμευσή του για ενίσχυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του, το Α΄Εξάμηνο του 2012 ο Όμιλος δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €55 εκατ. και κατόρθωσε να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του περαιτέρω κατά €68 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δανεισμός του Ομίλου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008 είναι πλέον κατά περίπου 40% χαμηλότερος, μειωμένος κατά περισσότερο από €500 εκατ. από το ανώτατο επίπεδο του.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για συγκράτηση των δαπανών, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου παρουσίασαν μείωση 12% το Α’ Εξάμηνο του 2012 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Μέρος της μείωσης αυτής προέρχεται από την εφαρμογή του διετούς προγράμματος αναδιοργάνωσης, που ξεκίνησε το 2011 προσδοκώντας σε οφέλη €26 εκατ. σε ετήσια βάση. Ήδη, από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος το 2011 μέχρι και το Α’ εξάμηνο του 2012 εξοικονομήθηκαν €18 εκατ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012

Στην Ελλάδα η βαθειά οικονομική ύφεση που περνά η χώρα δεν επιτρέπει την επανεκκίνηση  της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, τα προσδοκώμενα οφέλη από την αναμενόμενη επανέναρξη των δημοσίων έργων δεν θα προλάβουν να επηρεάσουν τη ζήτηση δομικών υλικών εντός του 2012.

Στις ΗΠΑ, η αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου το Α΄ Εξάμηνο του έτους ενισχύει τις προσδοκίες για ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, που βρίσκεται στα πιο χαμηλά επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Σε δημοσίευση στα τέλη Ιουλίου,  η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών αναθεώρησε προς τα άνω την εκτίμησή της για την κατανάλωση τσιμέντου το 2012 σε +6.9% και προέβλεψε συνέχιση της θετικής πορείας τα επόμενα έτη. Παρά τους ενδοιασμούς που εκφράζονται για την εύθραυστη οικονομική ανάπτυξη των Η.Π.Α., οι ενδείξεις πληθαίνουν ότι δεν θα διαταραχθεί η ανοδική πορεία της  κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Στις  χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,  η επιβράδυνση ή και ανάσχεση της οικονομικής ανάπτυξης που παρατηρείται και που συνδέεται με την πορεία των χωρών της ευρωζώνης, εκτιμάται πλέον ότι θα επηρεάσει αρνητικά μεταξύ άλλων και τη ζήτηση για δομικά υλικά.

Στην Αίγυπτο, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα και με βάση την έως τώρα πορεία της αγοράς, οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση τσιμέντου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες.  Στην Τουρκία, η ζήτηση διατηρείται προς το παρόν σε υψηλά επίπεδα, τόσο για ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανήλθε το Α’ Εξάμηνο του 2012 σε €111 εκατ.,  μειωμένος κατά 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €29 εκατ., αυξημένα κατά 3%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2 εκατ. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 14 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2011 πούλησε 15,3 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,7 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρων ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

29.8.2011

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.