17/5/2010

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2010

O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 ανήλθε σε €286 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5% και έφθασαν τα €61 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €25 εκ., κατά 16% υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι.
 
Η επίπτωση της συνεχιζόμενης πτώσης της ζήτησης στις τρεις από τις τέσσερις περιοχές που δραστηριοποιείται ο Ομιλος, Ελλάδα, ΗΠΑ και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, μερικώς μόνο αντισταθμίστηκε από την ανοδική συνεισφορά των Αιγυπτιακών δραστηριοτήτων και των αυξημένων εξαγωγών από την Ελλάδα.
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων, λόγω της εποχικότητας της ζήτησης των προϊόντων του Ομίλου.  Εκτιμάται ότι, ο συγκριτικά βαρύς και παρατεταμένος φετινός χειμώνας, ιδίως στις ΗΠΑ, επέτεινε τη συρρίκνωση της ζήτησης.

€ εκ.
1ο τρ. 2010
1ο τρ. 2009
% μεταβολής
Κύκλος εργασιών
286,1
307,9
(7,1%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
61,2
64,4
(5,1%)
Κέρδη προ φόρων
21,2
22,1
(3,9%)
Καθαρά κέρδη *
24,8
21,3
16,2%
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
 
Στην Ελλάδα, η οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε πτωτική πορεία για τέταρτη διαδοχική χρονιά και η πτώση των πωλήσεων ήταν σημαντική για όλα τα προϊόντα του Ομίλου. Ωστόσο, οι αυξημένες εξαγωγές και το συγκριτικά χαμηλότερο κόστος στερεών καυσίμων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, βοήθησαν τα λειτουργικά αποτελέσματα. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) μειώθηκε κατά 1% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009 και έφτασε τα €22 εκ.
 
Στις ΗΠΑ, η ήδη εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία στη αγορά οικοδομικών υλικών επιδεινώθηκε από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οδηγώντας σε περαιτέρω σημαντική μείωση των πωλήσεων. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ήταν αρνητικά κατά €6 εκ.
 
Στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, ο κλάδος των κατασκευών σημείωσε και πάλι κάμψη λόγω της οικονομικής κρίσης, με την αγορά της Βουλγαρίας να πλήττεται περισσότερο. Το νέο εργοστάσιο του Ομίλου στην Αλβανία, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων, ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη Μαρτίου και δεν είχε οικονομική συνεισφορά κατά το πρώτο τρίμηνο. Συνολικά, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης παρουσίασε αύξηση 61% και έφτασε τα €12 εκ, υποβοηθούμενη από έκτακτα έσοδα.  
 
Στην Αίγυπτο, η ζήτηση οικοδομικών υλικών εξακολούθησε να είναι ανοδική, αλλά σε ηπιότερους  ρυθμούς. Η δεύτερη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου Beni Suef, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων, συνεισέφερε σημαντικά στην άνοδο της κερδοφορίας. Στην Τουρκία, παρατηρήθηκε άνοδος της ζήτησης αλλά, πίεση στις εξαγωγές, οδηγώντας σε στασιμότητα τα οικονομικά αποτελέσματα. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε κατά 30% και ανήλθε σε  €34 εκ., καθιστώντας την περιοχή την πιό κερδοφόρα για τον Ομιλο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.
 
Στις 23/3/10, ο Ομιλος Τιτάν υπέγραψε σύμβαση με την International Finance Corporation (IFC), σύμφωνα με την οποία η IFC πρόκειται ν’ αποκτήσει έναντι τιμήματος €80 εκ. συμμετοχή 16% περίπου στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων του Τιτάνα στην Αίγυπτο. H ανωτέρω επένδυση της IFC αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2010. Η συνεργασία με έναν οργανισμό όπως η IFC εκτιμάται ότι θα προσθέσει σημαντική αξία στην επένδυση του Τιτάνα στην Αίγυπτο.
 
Στις 30/3/10, η Titan America προέβη στην πώληση του λατομείου Cumberland στο Κεντάκι των ΗΠΑ έναντι τιμήματος $42 εκ., προσαυξημένου κατά τις εκκρεμείς απαιτήσεις. Το εν λόγω λατομείο βρίσκεται μακριά από τις λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου και δεν αποτελούσε περουσιακό στοιχείο στρατηγικής σημασίας.
 
Τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν θετικά από την μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και από την χαμηλότερη φορολογία λόγω της επιστροφής φόρων από την δραστηριότητα των ΗΠΑ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €988 εκ. έναντι €1.154 εκ. την αντίστοιχη περσινή ημερομηνία. Τέλος, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου περιορίστηκαν στα €22 εκ. φέτος έναντι €55 πέρσι, λόγω της ολοκλήρωσης της μεγάλης επένδυσης στην Αίγυπτο.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 
Στις 6/4/10, εκδόθηκε από το Σώμα Μηχανικού του Στρατού των ΗΠΑ  η άδεια λειτουργίας, διάρκειας 20 ετών, των λατομείων ασβεστολίθου τoυ Ομίλου ΤΙΤΑΝ, στην περιοχή Lake Belt - Miami-Dade της Φλόριντα. Υπό τις παρούσες συνθήκες ύφεσης, η έκδοση της ανωτέρω άδειας δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική επίπτωση στην τρέχουσα δραστηριότητα και κερδοφορία  του Ομίλου.  Πλην όμως αποτελεί τη θετική κατάληξη μίας τριετούς διαδικασίας και  επιτρέπει στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ να προβεί σε ορθολογικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και αρτιότερη περιβαλλοντική διαχείριση στην περιοχή.
Στις 21/4/10, ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor’s επαναβεβαίωσε τις θετικές προοπτικές του Ομίλου (positive outlook). Η πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου συνεχίζει να αξιολογείται ως ΒΒ+.
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζήτηση δομικών υλικών, ιδίως στις αναπτυγμένες αγορές. Η διοίκηση του Τιτάνα συνεχίζει να εστιάζει κατά κύριο λόγο στη δημιουργία θετικών χρηματικών ροών  και στη συνετή διαχείριση της ρευστότητας με αποπληρωμή του δανεισμού και περιορισμό των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων.
 
Στην Ελλάδα, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών την οποία θα επιφέρουν τα μέτρα εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών, σε συνδυασμό με την πιστωτική στενότητα, αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας. 
 
Στις ΗΠΑ, προβλέπεται μικρή ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας εντός του 2010. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association) προβλέπει αύξηση 5% της κατανάλωσης τσιμέντου για το 2010, από τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2009. Με δεδομένη την μειωμένη κατανάλωση κατά τους πρώτους μήνες του έτους, αναμένεται βελτίωση για το υπόλοιπο του 2010, λόγω των μέτρων τόνωσης της αγοράς κατοικίας και των έργων υποδομής της Αμερικανικής κυβέρνησης. 
 
Στις αγορές της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές από το 2009 όσον αφορά τις συνθήκες αγοράς. Εκτιμάται ότι η κατανάλωση δομικών υλικών στη περιοχή θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα. Τα αποτελέσματα του Ομίλου, ωστόσο, θα ενισχυθούν από το δεύτερο τρίμηνο με την έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου 1,5 εκατ. τόνων στην Αλβανία.
 
Στην Αίγυπτο, το 2010 αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης τσιμέντου αλλά με ασθενέστερους ρυθμούς από το 2009. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την λειτουργία της  νέας γραμμής παραγωγής 1,5 εκατ. τόνων στο εργοστάσιο Beni Suef, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου στη περιοχή. Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η αγορά θα ανακάμψει μερικώς μέσα στο 2010.
 
Το κόστος στερεών καυσίμων ήταν χαμηλότερο κατά τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων, ήδη κινούνται ανοδικά, και εφόσον η ανοδική τους πορεία διατηρηθεί, αναμένεται να έχουν αντίστοιχη αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου το Β’ Εξάμηνο του 2010.
 
Με την ολοκλήρωση δύο σημαντικών επενδύσεων, του εργοστασίου στην Αλβανία και της νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο, ο Τιτάν έχει μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας από το παρελθόν. Διαθέτει παραγωγικό δυναμικό αυξημένο κατά 3 εκατομμύρια τόνους σε αναδυόμενες αγορές και μπορεί να προγραμματίζει σημαντικά χαμηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες το 2010 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
 
Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €96 εκ. αυξημένος κατά 1%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €18 εκ., μειωμένα κατά 4%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση των εγχώριων πωλήσεων αλλά και την αύξηση των εξαγωγών. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα €7 εκ., αυξημένα κατά 98%, λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά σχεδόν €5 εκ.
 
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 8 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.
 
Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com
 
Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.
 
Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων