28/5/2009

Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2009

O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε €308 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 9,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2008. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 19% και έφθασαν τα €62 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €21 εκ., χαμηλότερα κατά 50% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν ευνοϊκά από τις συναλλαγματικές διαφορές των διεθνών δραστηριοτήτων, κυρίως στις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, λόγω της ανατίμησης του Δολαρίου και της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 16% και το EBITDA κατά 24%.

Η μείωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στη σημαντική πτώση της ζήτησης, λόγω της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, στις μεγαλύτερες αγορές του Ομίλου, Ελλάδα και ΗΠΑ, καθώς και στις αγορές της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Αντίθετα ουσιαστική ήταν η θετική συνεισφορά των δραστηριοτήτων που εξαγοράστηκαν το προηγούμενο έτος, ιδιαίτερα αυτών της Αιγύπτου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων, λόγω της εποχικότητας της ζήτησης των προϊόντων του Ομίλου.  Εκτιμάται ότι, ο συγκριτικά βαρύτερος και παρατεταμένος φετινός χειμώνας, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Τουρκία αλλά και την Ελλάδα επέτεινε τη συρρίκνωση της ζήτησης στις αγορές αυτές.
 

€ εκ.
1ο τρ. 2009
1ο τρ. 2008
% μεταβολής
Κύκλος εργασιών
307,9
340,2
(9,5%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
62,3
76,7
(18,8%)
Κέρδη προ φόρων
22,1
45,9
(51,8%)
Καθαρά κέρδη *
21,3
42,7
(50,1%)

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
 
Στην Ελλάδα, η οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε έντονη ύφεση και η πτώση των πωλήσεων ήταν σημαντική για όλα τα προϊόντα του Ομίλου. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) υποχώρησε κατά 49% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Στις ΗΠΑ, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και η κατάρρευση της αγοράς κατοικίας, οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση των πωλήσεων. Η ανατίμηση του Δολαρίου ευνόησε τα αποτελέσματα και συγκράτησε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) σε 29%.

Τον Ιανουάριο του 2009,  το Περιφερειακό Πρωτοδικείο της Νότιας Φλόριντα εξέδωσε απόφαση με την οποία ακύρωσε και πάλι τις άδειες λατομικής εξόρυξης στην περιοχή του Lake Belt.  Η Titan America έχει εκ νέου καταθέσει έφεση, ενώ είναι καλά προετοιμασμένη να συνεχίσει την παραγωγή στο εργοστάσιο Pennsuco  και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της,  που είναι μειωμένες λόγω της συγκυρίας. Την 1η Μαίου, το Σώμα Μηχανικού του στρατού των ΗΠΑ εξέδωσε προς δημόσια διαβούλευση την Συμπληρωματική Έκθεση  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την έκδοση νέων αδειών  εξόρυξης στην περιοχή του LakeBelt, με ορίζοντα μέχρι το έτος 2022.

Στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, ο κλάδος των κατασκευών παρουσίασε απότομη κάμψη τόσο λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αγορές, όσο και εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών. Ο Όμιλος συνέχισε να επεκτείνει τις εμπορικές του δραστηριότητες στην Αλβανία, εν όψει της λειτουργίας του νέου εργοστασίου στις αρχές του 2010. Συνολικά τα λειτουργικά αποτελέσματα της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης παρουσίασαν πτώση 57%.  

Στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Όμιλος είχε προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις το περασμένο έτος, η λειτουργική κερδοφορία υπερ-τριπλασιάστηκε. Ανήλθε σε  €25,9 εκ. ως αποτέλεσμα κυρίως της σημαντικής επέκτασης της παρουσίας του Ομίλου στην Αίγυπτο, αλλά και της εξαγοράς στην Τουρκία. Στην Αίγυπτο η αγορά οικοδομικών υλικών παραμένει έντονα ανοδική, ενώ θετική ήταν και η συνεισφορά της Τουρκίας στην κερδοφορία, παρά την κάμψη της αγοράς.

Πέραν των τάσεων των αγορών, τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν από την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω του αυξημένου δανεισμού και τα υψηλότερα επίπεδα αποσβέσεων, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από χαμηλότερη φορολογία λόγω της προέλευσης των κερδών σχεδόν αποκλειστικά, από χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2009 
 
Η συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση επηρεάζει έντονα τη ζήτηση δομικών υλικών. Η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να εστιάζει στη δημιουργία θετικών χρηματικών ροών  και στη συνετή διαχείριση της ρευστότητας με αποπληρωμή του δανεισμού και περιορισμό των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων.
Παράλληλα συνεχίζεται η κατασκευή δύο σημαντικών έργων, του εργοστασίου στην Αλβανία και της νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο, που θα αυξήσουν το παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου κατά τρία εκατομμύρια τόνους τσιμέντου ετησίως από το επόμενο έτος.

Στις ΗΠΑ η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών πρόσφατα μείωσε περαιτέρω τις προβλέψεις της, αναμένοντας πτώση της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 17% το 2009 και ορατές θετικές επιπτώσεις από τα μέτρα τόνωσης της αγοράς κατοικίας και των έργων υποδομής από το 2010 κι έπειτα.

Στην Ελλάδα, η κάμψη της ζήτησης για δομικά υλικά υπολογίζεται ότι θα συνεχιστεί , ενώ σημαντική μείωση της ζήτησης εκτιμάται ότι θα υπάρξει στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Στον αντίποδα, οι πωλήσεις στην Αίγυπτο εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στο επόμενο διάστημα ανοδικές , ενώ η λειτουργία της νέας γραμμής του εργοστασίου μας  στο Beni Suef θα συνεισφέρει θετικά στα αποτελέσματα από το τέλος του 2009.
 
Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επιδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2008 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, περισσότερο από 18,6 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com
 
Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.