23/10/2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Ο κύκλος εργασιών  του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το εννεάμηνο 2008  ανήλθε σε €1.184 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 15,4% στα € 289 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα € 163 εκ., μειωμένα κατά  15,6%.
 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στην ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών στην Αίγυπτο και Τουρκία.  
 
Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση της κρίσης στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ και στις πολύ υψηλές τιμές των καυσίμων.
 
Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2008 επηρεάστηκαν αρνητικά από την ενίσχυση της μέσης ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας κατά το διάστημα αυτό. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είχε αυξηθεί κατά  7,8 %, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί  κατά  13,6%.

€ εκ.
3ο τρ. 2008
3ο τρ. 2007
% μεταβολής
1ο εν. 2008
1ο εν. 2007
% μεταβολής
Κύκλος εργασιών
418
386
8,3%
1.184
1.144
3,5%
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
      98
120
(18,1%)
289
342
(15,4%)
Κέρδη προ φόρων
57
86
(33,9%)
179
248
(27,7%)
Καθαρά κέρδη *
47
69
(31,3%)
163
193
(15,6%)
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

 
Η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση της περιόδου οφείλεται κυρίως στη μικρότερη συμμετοχή στη συνολική κερδοφορία των κερδών που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες με υψηλούς  φορολογικούς συντελεστές, καθώς και σε έκτακτα γεγονότα.
 
Για το εννεάμηνο, στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε ήπια μείωση στη ζήτηση δομικών υλικών, σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε € 134 εκατ., μειωμένη κατά 12,0%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή  περίοδο, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας. 
 
Στις ΗΠΑ, η κρίση στη στεγαστική αγορά παρουσίασε νέα επιδείνωση κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου και επηρέασε έντονα αρνητικά τη ζήτηση όλων των προϊόντων του Ομίλου. Η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 61% σε ευρώ και έφτασε τα €35 εκ.
 
Στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, σημειώθηκε επιβράδυνση του ρυθμού  αύξησης της ζήτησης. Η άνοδος των πωλήσεων του Ομίλου στην περιοχή κατά 34.5%, δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας, λόγω επιβάρυνσης του ενεργειακού κόστους. Τα λειτουργικά κέρδη  (ΕΒΙΤDA) αυξήθηκαν κατά 8,6% σε    € 83 εκ.
 
Τέλος, στην Ανατολική Μεσόγειο, οι εξαγορές στην Αίγυπτο και Τουρκία συνεισέφεραν σημαντικά στην αύξηση των αποτελεσμάτων, με την λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA) να αυξάνεται κατά 64,4% στα € 38 εκ. Οι θετικές επιπτώσεις από τις συνθήκες στην αγορά της Αιγύπτου μετριάστηκαν από το αυξανόμενο κόστος  της ενέργειας. Οι δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά της Τουρκίας δεν εμπόδισαν το νεόκτιστο εργοστάσιο του Ομίλου να έχει θετική συνεισφορά στα αποτελέσματα. 
 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 
Ο Όμιλος, κατά το πρώτο εννεάμηνο, επένδυσε € 609 εκ. για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του. Οι επενδύσεις του εννεαμήνου σε πάγια ανήλθαν σε  € 139 εκ. ενώοι εξαγορές έφτασαν τα € 470 εκ.
 
Συγκεκριμένα, ο Ομιλος, μετά τις εξαγορές σε Αίγυπτο και Τουρκία κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι οποίες αύξησαν την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του κατά 2,5 εκ τόννους, συνεχίζει δύο σημαντικά έργα που αφορούν στην ανέγερση νέου εργοστασίου (δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων ετησίως) στην Αλβανία, καθώς και στην κατασκευή πρόσθετης νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο (επίσης δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων), τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2009.  Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων αυτών, η ετήσια δυναμικότητα του Ομίλου σε παραγωγή τσιμέντου το 2010, θα είναι αυξημένη κατά 35% έναντι του 2007.
 
Οι σημαντικές ανωτέρω επενδύσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου 2008, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου από € 569 εκ. σε € 1.133 εκ.
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η ορατότητα, όσον αφορά το εγγύς μέλλον, έχει μειωθεί σημαντικά από τις πρωτοφανείς εξελίξεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Εκτιμάται πάντως ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί σημαντικά παγκοσμίως, επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση οικοδομικών υλικών.
 
Για το υπόλοιπο του 2008, η ζήτηση των προϊόντων του Ομίλου στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να κινείται  χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα, καθώς η έλλειψη ρευστότητας και το υψηλό απόθεμα αδιάθετων κατοικιών συμπιέζει την κατασκευαστική δραστηριότητα.
 
Στις ΗΠΑ, η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών PCA (Portland Cement Association) προβλέπει περαιτέρω μείωση κατά 12% στην κατανάλωση τσιμέντου για το τρέχον έτος,  ενώ δεν διαβλέπονται σημάδια βελτίωσης στο άμεσο μέλλον.
 
Στις αναπτυσσόμενες αγορές που δραστηριοποιείται ο Ομιλος δεν προβλέπεται σημαντική διαφοροποίηση των συνθηκών μέχρι το τέλος του έτους.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 418 εκ. αυξημένος κατά 4,4%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν τα € 115 εκατ., χαμηλότερα κατά 10,9%. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 8,0% στα € 84 εκ. Με γνώμονα τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους του, ο Τιτάν προέβη, κατά τη διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου του 2008, στην αγορά 2.075.929 ιδίων μετοχών συνολικού κόστους € 56 εκ.
 
Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επιδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.
 
Το 2007 πούλησε πάνω από 15,5 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος,, περισσότερο από 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
 
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com