31/7/2008

Αποτελέσματα Α’ Εξαμηνου 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Ο κύκλος εργασιών  του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το Α΄εξάμηνο 2008  ανήλθε σε € 765 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% σε σύγκριση με το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 14% στα € 191 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα € 116 εκ., μειωμένα κατά  7%.
 
Η μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στη δραματική επιδείνωση της κρίσης στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ και στην πρωτοφανή αύξηση των τιμών των  καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, σε μικρότερο βαθμό δε, στη γενικότερη επιβράδυνση της ελληνικής αγοράς.
 
Επίσης, τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2008 επηρεάστηκαν αρνητικά από την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είχε αυξηθεί κατά  6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί  κατά  11%.

εκ.
2ο τρ. 2008
2ο τρ. 2007
% μεταβολής
1ο εξ. 2008
1ο εξ. 2007
% μεταβολής
Κύκλος εργασιών
425
415
2%
765
757
1%
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
     115
133
(14%)
191
222
(14%)
Κέρδη προ φόρων
77
99
(23%)
122
162
(24%)
Καθαρά κέρδη *
73
74
(1%)
116
125
(7%)

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
 
Η ιδιαίτερα χαμηλή φορολογική επιβάρυνση της περιόδου οφείλεται κυρίως στη μικρότερη συμμετοχή στη συνολική κερδοφορία των κερδών από χώρες με υψηλούς  φορολογικούς συντελεστές.
 
Στην Ελλάδα, η μειωμένη κατανάλωση δομικών υλικών, σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του Α΄εξαμήνου 2007, είχε ως αποτέλεσμα η ζήτηση των προϊόντων μας να παρουσιάσει κάμψη ενώ οι τιμές των στερεών και υγρών καυσίμων ανήλθαν σε πρωτοφανή επίπεδα. Ωστόσο η επίπτωσή τους στο κόστος μετριάστηκε από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις για αποδοτικότερη διαχείριση ενέργειας. Η λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA) υποχώρησε κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή  περίοδο και έφθασε τα 91 εκ.
 
Στις ΗΠΑ, η κρίση στη στεγαστική αγορά επηρέασε έντονα αρνητικά τη ζήτηση  δομικών  υλικών. Επιπλέον, η αύξηση του κόστους ενέργειας συμπίεσε το περιθώριο κερδοφορίας. Η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 58% σε ευρώ (52% σε δολάρια ΗΠΑ) και έφτασε τα €26 εκ.
 
Θετική εξέλιξη αποτέλεσε, η έκδοση στις 9 Μαΐου 2008 απόφασης από το Ομοσπονδιακό Εφετείο της Ατλάντα, η οποία ήρε την απαγόρευση λατομικής εξόρυξης στο Lakebelt του Μαϊάμι, που είχε επιβληθεί από το Περιφερειακό Πρωτοδικείο της Νότιας Φλόριντα τον Ιούλιο του 2007.
 
Στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, οι συνθήκες της αγοράς παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία και μέχρις ενός σημείου και στη Σερβία, με αποτέλεσμα, παρά την επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους, τα λειτουργικά κέρδη να αυξηθούν κατά 19% σε  € 51 εκ.
 
Τέλος, οι εξελίξεις στην Αίγυπτο οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 66% και έφτασε τα € 23 εκ. Στην αύξηση της κερδοφορίας συνεισέφεραν κυρίως, η ανοδική αγορά της Αιγύπτου και η εξαγορά στις 6 Μαΐου 2008  του  υπολοίπου 50% της αιγυπτιακής κοινοπρακτικής επιχείρησης, στην οποία ανήκουν οι  εταιρίες Beni Suef Cement Company και Αlexandria Portland Cement Company. Μικρότερη, αλλά θετική, συνεισφορά είχε η νέα δραστηριότητα του Ομίλου στην Τουρκία, η οποία από 17/4/08 ενοποιείται με την αναλογική μέθοδο. 
 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 
Ο Όμιλος, κατά το πρώτο εξάμηνο, επένδυσε € 567 εκ. για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του. Οι επενδύσεις του εξαμήνου σε πάγια ανήλθαν σε  € 97 εκ. ενώ οι εξαγορές έφτασαν τα € 470 εκ.
 
Συγκεκριμένα, ο Ομιλος, κατά το δεύτερο τρίμηνο, ολοκλήρωσε δύο σημαντικές εξαγορές σε αναπτυσσόμενες χώρες με θετικές οικονομικές και δημογραφικές προοπτικές: του 50% της εταιρίας Adocim Cimento στην Τουρκία  και, του υπολοίπου 50% της  κοινοπρακτικής επιχείρησης, στην οποία ανήκουν οι Αιγυπτιακές εταιρίες Beni Suef Cement Company και Αlexandria Portland Cement Company και τα δύο ομώνυμα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 3,3 εκ. τόνων.
 
Τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφορούν στην ανέγερση νέου εργοστασίου (δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων ετησίως) στην Αλβανία, καθώς και στην κατασκευή πρόσθετης νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο (επίσης δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων), τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2009. 
 
Οι σημαντικές ανωτέρω επενδύσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2008, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου από € 565 εκ. σε € 1.058 εκ.
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2008
 
Οι προοπτικές για το υπόλοιπο του 2008 αναμένεται να επηρεαστούν από την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και την προφανή αποσύνδεση αναπτυσσόμενων και ώριμων αγορών. Παρότι οι αναδυόμενες χώρες είναι  πιθανό να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους, η άποψη που φαίνεται να επικρατεί προβλέπει την πιθανότητα διόρθωσης στις ΗΠΑ και επιβράδυνσης της οικονομίας στην Ευρώπη. 
 
Η  ζήτηση των προϊόντων του Ομίλου στην Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα από τα περσινά υψηλά επίπεδα, παρά την αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης των έργων υποδομής, καθώς το υψηλό απόθεμα αδιάθετων κατοικιών συμπιέζει την κατασκευαστική δραστηριότητα. 
 
Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα από το ΥΠΕΧΩΔΕ η οριστική κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα για την 5ετία 2008-2012 και συνεπώς δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός των επιπτώσεων της. Εκτιμάται πάντως ότι είναι πιθανό να οδηγήσει μέσα στην 5ετία σε περιορισμό της παραγωγής του Ομίλου στην Ελλάδα.
 
Στις ΗΠΑ, η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών PCA (Portland Cement Association) προβλέπει περαιτέρω μείωσηστην κατανάλωση τσιμέντου. Η θετική εξέλιξη  του ζητήματος του Lakebelt αναμένεται να επιτρέψει τη μερική αντιστάθμιση της πτώσης  στις επιδόσεις του Ομίλου στις ΗΠΑ το 2008. Όπως ανακοινώθηκε προσφάτως, η  έκδοση της Συμπληρωματικής  Έκθεσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σώματος Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ αναμένεται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2008 ενώ του θέματος θα επιληφθεί εκ νέου το Περιφερειακό Πρωτοδικείο της Φλόριντα, στο οποίο το Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ ανέπεμψε την υπόθεση. 
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι αγορές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν την ανάπτυξή τους, εφόσον δεν υπάρξει πολιτική αστάθεια στα δυτικά Βαλκάνια.
 
Οι προοπτικές για την Αίγυπτο είναι επίσης θετικές, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη ως προς τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην Τουρκία.
 
Ο Ομιλος καλύπτει τις ανάγκες του σε στερεά καύσιμα, ως επί το πλείστον, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το γεγονός αυτό συγκράτησε σε κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις από την πρωτοφανή έξαρση της τιμής των καυσίμων μέχρι σήμερα, αλλά κατά το υπόλοιπο του έτους, η επίδραση στο κόστος της παραγωγής θα καταστεί πιο έκδηλη.
 
 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
 
 
Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €272 εκ. αυξημένος κατά 2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν τα €77 εκατ., χαμηλότερα κατά 10%. Τα καθαρά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 7% στα € 65 εκ. Με γνώμονα τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους του, ο Τιτάν προέβη, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2008, στην αγορά 1.148.117 ιδίων μετοχών συνολικού κόστους €33 εκ.
 
Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επιδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.
 
Το 2007 πούλησε πάνω από 15,5 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος,, περισσότερο από 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
 
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com
 

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.