7/5/2015

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2015

Το πρώτο τρίμηνο του 2015 συνεχίστηκε η ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €283,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 12,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 23,7% στα €23,2 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επέστρεψαν στην κερδοφορία και ανήλθαν σε €6,6 εκ., έναντι ζημιών €11 εκ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Όπως έχει αναφερθεί και σε παρελθούσες χρήσεις, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, το οποίο επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες, δεν είναι κατά ανάγκη αντιπροσωπευτικά των τάσεων για το σύνολο του έτους.

Θετική εξέλιξη, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014, είχαν τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου στις ΗΠΑ, χάρη στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ζήτησης και στην Ελλάδα, χάρη στα δημόσια έργα και στην βελτίωση των περιθωρίων των εξαγωγών. Στον αντίποδα, σημαντική κάμψη σημείωσαν τα αποτελέσματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, όπου ο χειμώνας ήταν δριμύς και στην Αίγυπτο, όπου λόγω της παρατεταμένης έλλειψης φυσικού αερίου, συνεχίστηκε αναγκαστικά η παραγωγή τσιμέντου με εισαγόμενο κλίνκερ για την ικανοποίηση της ζήτησης. Για τον λόγο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις του Ομίλου στην Αίγυπτο, με στόχο τη χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων και τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παραγωγικού του δυναμικού.

Σημειώνεται επίσης ότι τα καθαρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκαν σημαντικά από την ενδυνάμωση του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ.

€ εκ.1ο τρ. 20151ο τρ. 2014% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 283,8 251,8 12,7%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 23,2 30,5 (23,7)%
Κέρδη προ φόρων 7,6 (9,7)  
Καθαρά κέρδη * 6,6 (11)  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα η κατανάλωση τσιμέντου εξακολούθησε να στηρίζεται στα δημόσια έργα, με τις τάσεις στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα να παραμένουν πτωτικές, στα πλαίσια της γενικευμένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι συνεχείς προσπάθειες περιορισμού του κόστους και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εργοστασίων αποδίδουν πλέον καρπούς, ενώ παράλληλα τα αποτελέσματα των εξαγωγών ενισχύθηκαν από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκε κατά 2% και ανήλθε σε €65,3 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €9.4εκ., από €3,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Στις ΗΠΑ παρά την παρατεταμένη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τους πρώτους δύο μήνες του έτους, ο κλάδος κατασκευών συνεχίζει να ανακάμπτει, οδηγώντας σε ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων της TITAN America. Πέραν των τάσεων της αγοράς, θετική συνεισφορά στα αποτελέσματα είχε και η ενδυνάμωση του δολαρίου. Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 37,5% και ανήλθε σε €130,2 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €5,8 εκ., έναντι €0,9 εκ. το 2014.

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο δριμύς χειμώνας επηρέασε έντονα την οικοδομική δραστηριότητα οδηγώντας σε σημαντική κάμψη των αποτελεσμάτων συγκριτικά με τον ευνοϊκό χειμώνα του 2014. Ετσι, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 31,2% και ανήλθε σε €28,2 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν σε €4,2 εκ., έναντι €9,7 εκ. το 2014.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση παρέμεινε σταθερή. Ο συντελεστής λειτουργίας των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων σημείωσε βελτίωση σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του Β’ εξαμήνου του 2014, χάρη στην ολοκλήρωση της επένδυσης που επέτρεψε την λειτουργία μύλου άλεσης στερεών καυσίμων σε μια από τις γραμμές παραγωγής του εργοστασίου του Beni Suef. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες διακοπές στην προμήθεια φυσικού αερίου στις υπόλοιπες γραμμές παραγωγής των εργοστασίων οδήγησαν στην ανάγκη κάλυψης της ζήτησης με εισαγωγές, γεγονός που περιόρισε τα περιθώρια κερδοφορίας. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 21,9% στα €60,2 εκ. Σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014, τα λειτουργικά αποτελέσματα εμφανίζουν βελτίωση. Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, όπου οι πωλήσεις είχαν καλυφθεί από εγχώρια παραγωγή, τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν από €15,9 εκ. στα €3,9 εκ.

Στην Τουρκία λόγω του δριμύ χειμώνα το πρώτο τρίμηνο του 2015, τα αποτελέσματα της Adocim (η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ) ήταν χαμηλότερα του περασμένου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €660 εκ. και ήταν υψηλότερος κατά €119 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2014. Η πορεία του δανεισμού αντικατοπτρίζει τις αυξημένες επενδύσεις του Ομίλου κατά κύριο λόγο στην Αμερική και στην Αίγυπτο, τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης στις αγορές που παρουσιάζουν ανάπτυξη, την εποχικότητα της ζήτησης, καθώς και την αρνητική επίδραση στα δάνεια σε δολάρια και αιγυπτιακές λίρες από συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν σε €35 εκ. έναντι €14 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Το Φεβρουάριο του 2015, η θυγατρική του Ομίλου Alvacim Ltd εξαγόρασε το 20% των μετοχών της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία AΝΤΕΑ CEMENT SHA (ΑΝΤΕΑ), ποσοστό που κατείχε η European Bank for Reconstruction and Development (ΕBRD). Έτσι, η συμμετοχή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΤΕΑ ανέρχεται σε ποσοστό 80% ενώ το υπόλοιπο 20% διατηρεί η International Finance Corporation (IFC).

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Οι τάσεις των αγορών που διαπιστώθηκαν στις αρχές του έτους είναι συμβατές με τις θετικές προοπτικές για τον Ομιλο το 2015, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία οφείλεται στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναμένονται στις δύο σημαντικότερες αγορές του Ομίλου σήμερα: τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.

Η ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ συνεχίζεται δυναμικά, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης που σημειώνει η αμερικανική οικονομία. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανερχόμενη ζήτηση, ο Όμιλος προχωρά σε επενδύσεις που αφορούν την αγορά εξοπλισμού και τη βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών του εγκαταστάσεων.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται πως θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, βασιζόμενη σε έργα τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο Όμιλος προσδοκά την ανάκαμψη της παραγωγής και των πωλήσεων εντός του 2015, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων με στόχο την εξασφάλιση, σταδιακά, της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων του.

Στην Ελλάδα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, χωρίς προσδοκίες ανάκαμψης εντός του έτους, λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν. Η συνολική κατανάλωση τσιμέντου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα επίπεδα του 2014 κυρίως λόγω της εκτέλεσης των έργων στους οδικούς άξονες, στο βαθμό που αυτά συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα παραμείνει συνολικά σταθερή, αλλά η ζήτηση κινείται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητας των εργοστασίων του Ομίλου. Βραχυπρόθεσμα δεν διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής βελτίωσης, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το πρώτο τρίμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 11,9% στα €65,1 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €8,4 εκ. σε σύγκριση με €3,1 εκ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη το 2015 ανήλθαν σε €0,3 εκ. σημαντικά χαμηλότερα από πέρυσι, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2014 η μητρική Εταιρία είχε εισπράξει μερίσματα €20 εκ. από θυγατρικές του εξωτερικού καταγράφοντας κέρδη ύψους €9,1 εκ.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2014 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 14,2 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

7.5.2015

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων