Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και συνέρχεται στη Λευκωσία της Κύπρου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημόσια πρόσκληση, η οποία αναρτάται σε αυτόν το ιστότοπο. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, η TITAN Cement International παρουσιάζει προς τους μετόχους τα ετήσια αποτελέσματα και τις σημαντικότερες οικονομικές και λειτουργικές εξελίξεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα. Επίσης, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι καλούνται να ψηφίσουν επί διαφόρων αποφάσεων. Τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνονται τακτικά στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan Cement International S.A. θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου (ξενοδοχείο Hilton Nicosia), την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023, στις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδας και Κύπρου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί, να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, πρέπει να ακολουθήσει τις πρακτικές οδηγίες που θα βρει κατωτέρω.

AGM 2023 TITAN

Δείτε εδώ το video απο την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Titan Cement International S.A. κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Τα αρχεία των Γενικών Συνελεύσεων της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ ακολουθούν παρακάτω.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Titan Cement International S.A. θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου (ξενοδοχείο Hilton Nicosia), την Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024, στις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδας και Κύπρου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί, να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, πρέπει να ακολουθήσει τις πρακτικές οδηγίες που θα βρει κατωτέρω.